Steeds meer zorg thuis

13 mei 2014 - Thuis word je sneller beter. Bovendien is het voor de betaalbaarheid van de zorg belangrijk dat zorg steeds vaker in de thuissituatie plaatsvindt. Daarom heeft ZuidZorg naast de reguliere thuiszorg een VTT-team met verzorgenden en verpleegkundigen gespecialiseerd in kortdurende zorg thuis. Het VTT-team wordt bijvoorbeeld ingeschakeld na een ziekenhuisopname, voor kindzorg en voor cliënten die niet meer beter zullen worden. De begeleiding is medisch zeer deskundig, en er is veel aandacht voor de psychosociale gevolgen van het ziek-zijn. Ik mocht er een mooi magazine over maken met bijzondere verhalen van cliënten, mantelzorgers, specialisten, huisartsen en verpleegkundigen. Omdat iedereen moet weten dat ZuidZorg dit kan!

Het was een grote eer de verhalen op te mogen schrijven en de foto’s te maken. Veel verhalen grijpen je echt aan en het is bijzonder te zien wat ZuidZorg voor deze mensen betekent. Bijkomstig voordeel is dat ik medisch wijzer ben geworden. Nu weet ik bijvoorbeeld wat VAC-therapie, TPV, tracheotomie en een jugulariskatheter is. Voor wat het waard is… want medisch gezien hou ik het echt bij woorden ☺