Colofon

Tekst onleesbaar

De website van Belicht volgt de instellingen voor tekengrootte van uw browser. Dit kan betekenen dat u het lettertype te klein vindt. U kunt de tekengrootte veranderen onder start > instellingen > configuratiescherm > beeld > tekengrootte > normaal.

Vragen & reacties

Wanneer u een algemene vraag heeft of opmerkingen over deze website, dan kunt u dat kenbaar maken door middel van het contactformulier ingesloten op de website van SB Space.